Rehber Değerleme
SPK BDDK yetki belgeleri
Adres : Karagümrük Mahallesi, Vatan Caddesi Emlak Bankası Konutları No: 74 A3 Blok, Kat:1 Daire:6 Fatih / İstanbul
Telefon : 0212 635 11 61
Telefon : 0212 635 11 62
Faks : Whatsapp Danışma Hattı - 0532 371 76 68

Yabancı Uyruklu Kişilere Gayrimenkul Satışı

 Yabancı uyruklu gerçek kişilerin 2644 sayılı Tapu Kanunu uyarınca Türkiye’de taşınmaz edinimi mümkündür. Tapu Kanunu’nun eski 35. maddesi uyarınca, yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinimi için gereken karşılıklılık şartı 6302 sayılı Kanun ile kaldırılmıştır.
Tapu Kanunu’nun değişik 35. maddesi uyarınca; ‘Kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Yabancı uyruklu gerçek kişilerin edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemez. Bakanlar Kurulu kişi başına ülke genelinde edinilebilecek miktarı iki katına kadar artırmaya yetkilidir.’

Ayrıca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz edinimi için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca askeri makamlardan izin almaları gerekir. İlgili bölge eğer askeri yasak bölge veya güvenlik bölgesi ise, yabancıların taşınmaz edinimi mümkün değildir.

Bu hususlara ilaveten, Tapu Kanunu’nun 35/3 hükmüne göre, “Bakanlar Kurulu, ülke menfaatlerinin gerektiği hallerde yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinimlerini; ülke, kişi, coğrafi bölge, süre, sayı, oran, tür, nitelik, yüzölçüm ve miktar olarak belirleyebilir, sınırlandırabilir, kısmen veya tamamen durdurabilir veya yasaklayabilir”.

Tapu Kanunu’nun 35. maddesine göre, yabancı uyruklu gerçek kişilerin satın aldıkları yapısız taşınmazda geliştirecekleri projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın onayına sunmak zorunluluğu bulunur.

Yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinimi için ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne başvurularında tapu satışları için istenen belgelere ilaveten;
-Kimlik belgesi veya pasaport
-Taşınmaz edinimleri ikamet iznine tabi yabancıların ilgili emniyet müdürlüklerinden verilen ikamet tezkeresi,
-Yurt dışından verilen vekâletnameler esas alınarak vekâleten işlem yaptırmaları halinde, tercümesiyle birlikte vekâletnamenin aslı veya onaylanmış bir örneği gibi belgeler de temin edilmelidir.

Rehber Gayrimenkul Hizmetleri
2016.12.06

Mesaj Gönder

Rehber Gayrimenkul Değerleme
Adres : Karagümrük Mahallesi, Vatan Caddesi Emlak Bankası Konutları No: 74 A3 Blok, Kat:1 Daire:6 Fatih / İstanbul
Telefon : 0212 635 11 61
Telefon : 0212 635 11 62
Faks : Whatsapp Danışma Hattı - 0532 371 76 68
© 2016 rehberdegerleme.com.tr Tüm hakları saklıdır.
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry