Rehber Değerleme
SPK BDDK yetki belgeleri
Adres : Karagümrük Mahallesi, Vatan Caddesi Emlak Bankası Konutları No: 74 A3 Blok, Kat:1 Daire:6 Fatih / İstanbul
Telefon : 0212 635 11 61
Telefon : 0212 635 11 62
Faks : Whatsapp Danışma Hattı - 0532 371 76 68

Yabancıların Taşınmaz Satın Alması

Yabancıların Taşınmaz Satın Alması İşlemlerinde Gayrimenkul Değerleme Raporu Hazırlanması

 

Yabancıların taşınmaz satın alması işlemlerinde Değerleme Raporu İstenmesi:

Yabancı Uyruklu gerçek kişilerin gerek alıcı, gerekse satıcı olarak taraf olduğu bütün satış işlemlerinde ‘Gayrimenkul Değerleme Raporu’ hazırlanarak, Ön başvuru esnasında Tapu Müdürlüğü’ne verilmesi gerekmektedir.

Şirketimiz, Tapu Müdürlüğü’ne yapacağınız başvuru esnasında istenilen ‘Taşınmaz Değerleme Raporu’nu hazırlamaya yetkilidir.

Değerleme Raporu Nedir?

 

Hazırlayacağımız Değerleme Raporu’nda aşağıdaki sorulara cevap bulabilirsiniz;

 

1-Satın almak istediğiniz taşınmazın gerçek piyasa değeri nedir?

2-Satın alacağınız konutun bulunduğu binanın ‘Yapı Ruhsatı’* mevcut mu?

(*)Yapı Ruhsatı binanın inşaatının yapılmasına ilgili belediye tarafından izin verildiğini gösteren bir belgedir.

3-Mimari Projesi** onaylı mı?

(**) Binanın fiziksel ve konumsal olarak ne şekilde inşa edilmesi gerektiğini gösteren bir proje olup, İlgili belediye tarafından onaylanır.

4- Kat İrtifakı veya Kat Mülkiyeti kurulmuş mudur?

5- Dairelerin net ve brüt alanı ne kadardır?

6- Binanın bulunduğu parselin İmar Durumu nedir?

7-Tapu Kayıtları olumlu mu?

Değerleme Raporu’nun içeriğinde size ‘Tapu Kayıtları’nı sunacağız.

Tapu Kayıtlarında taşınmazın birçok yasal bilgilerine ulaşabilirsiniz.

 

Örneğin;

-          Taşınmazın kayıtlı olduğu kişi,

-          Satışı engelleyici ya da zorlaştırıcı bir şerhin mevcudiyeti,

-          Borçtan dolayı Haciz kaydı,

-          Taşınmazın kat ve konumunun projesi ile uyumu.

 

Türkiye’de yabancıların taşınmaz edinimi Hakkında Bazı Bilgiler:

1.Hukuki temel:

 Yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmaz (Konut, İşyeri, Arsa, Tarla) edinebilmektedir.

 Yabancı uyruklu gerçek kişiler, satın aldıkları yapısız taşınmazda (Arsa, Tarla) geliştireceği projeyi iki yıl içinde ilgili Bakanlığın (Belediye, Tarım İl Müdürlüğü) onayına sunmak zorundadır.

 

 

 2.Sözleşmenin şekli:

Türkiye’de yürürlükteki mevzuata göre, taşınmaz mülkiyetinin devri Tapu Müdürlüklerinde imzalanacak resmi senet ve tescil ile mümkündür.

 Tapu Müdürlüğüne Başvuru: 
 Taşınmaz maliki veya yetkili temsilcisinin, Tapu Müdürlüğü’ne ön başvuru yapması gerekir.
(Ön başvurular genellikle öğle tatilinden önce, Tapu Müdürlüğü’nde sıra numarası alınarak yapılır.)

   Ön başvuru koşullarında eksiklik olması ve tamamlanabilecek durumda olması halinde ön başvuru dosyası bekletilmektedir.

Tapu Müdürlüğüne başvuru için Gerekli belgeler:

a)Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,

b)Kimlik belgesi veya pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),

c) İlgili Belediyeden, taşınmazın ''Emlak Rayiç Değeri Belgesi''nin alınması,

d)Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,

e)Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde, 6x4 ebadında).

f) Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman,

g)Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması halinde, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği.

h)Değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış Değerleme Raporu

İşlemin mali yönü:

a) İlgili Belediyeden alınan ''Emlak Rayiç Değeri''nden az olmamak üzere satış bedeli üzerinden, hem alıcı hem satıcı tarafından tapu harcı ödenir. (492 sayılı Harçlar Kanununa göre belirlenen tapu harcı oranı %2’dir.)

b) Yöresel olarak belirlenen döner sermaye ücreti ödenir. (2019 yılı için en fazla 128 x 2.5 TL )

5-Ülkemizde taşınmaz edinmek isteyen yabancıların dikkat edeceği diğer hususlar:

- Taşınmaz üzerinde, ipotek, haciz vb. bir kısıtlama bulunup bulunmadığı veya taşınmazın satışına engel herhangi bir durumun bulunup bulunmadığı gibi hususlar ilgili Tapu Müdürlüğünden kontrol edilmelidir.

- Uzman ve güvenilir olduğu bilinmeyen kişi veya firmalar ile çalışılmaması önerilir.

- Yabancının Türkiye'de taşınmaz edinebilmesi için ikamet izni almış olması şartı aranmamaktadır.

 

 

 

Mesaj Gönder

Rehber Gayrimenkul Değerleme
Adres : Karagümrük Mahallesi, Vatan Caddesi Emlak Bankası Konutları No: 74 A3 Blok, Kat:1 Daire:6 Fatih / İstanbul
Telefon : 0212 635 11 61
Telefon : 0212 635 11 62
Faks : Whatsapp Danışma Hattı - 0532 371 76 68
© 2016 rehberdegerleme.com.tr Tüm hakları saklıdır.
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry