Rehber Değerleme
SPK BDDK yetki belgeleri
Adres : Karagümrük Mahallesi, Vatan Caddesi Emlak Bankası Konutları No: 74 A3 Blok, Kat:1 Daire:6 Fatih / İstanbul
Telefon : 0212 635 11 61
Telefon : 0212 635 11 62
Faks : Whatsapp Danışma Hattı - 0532 371 76 68

REHBER DEĞERLEME

 Şirketimiz T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No: 35 sayılı “Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde, gayrimenkul değerleme hizmeti vermek üzere Kurul Karar Organı’nın 23.03.2012 tarih ve 10/342 sayılı toplantısında alınan karar gereğince SPK mevzuatı çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiştir.

Ayrıca şirketimize, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04.04.2013 tarih ve 5271 sayılı kararı ile Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesine istinaden Bankalara Yönetmeliğin 4. maddesi kapsamına giren “Gayrimenkul, Gayrimenkul Projesi veya Bir Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faaliyetlerin Değerlemesi “ hizmeti verme yetkisi verilmiştir.

Şirket Yöneticilerimiz ve Sorumlu Değerleme Uzmanlarımız şirket kurulmadan önceki dönemde de uzun yıllar gayrimenkul değerleme konusunda çalışmış tecrübeli kişilerden oluşmaktadır.

Şirketimiz kurulduğu günden bugüne kadar yerli ve yabancı bankalar, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, finansal kiralama, sigorta ve reasürans şirketleri, kamu kuruluşları, denetim şirketleri, belediyeler, aracı kurumlar, vakıflar, holdingler ve diğer kamu ve özel kuruluşlarına yönelik hizmet sunmaktadır.
Rehber Gayrimenkul Değerleme
Adres : Karagümrük Mahallesi, Vatan Caddesi Emlak Bankası Konutları No: 74 A3 Blok, Kat:1 Daire:6 Fatih / İstanbul
Telefon : 0212 635 11 61
Telefon : 0212 635 11 62
Faks : Whatsapp Danışma Hattı - 0532 371 76 68
© 2016 rehberdegerleme.com.tr Tüm hakları saklıdır.